اپیلیدی یا همان موکن برقی که بیشتر در خانم ها مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از بهترین وسیله های برای نظافت و حذف موهای زائد بدن و صورت میباشد