بند انداز یکی از وسیله های خیلی کاربردی برای حذف موهای زائد صورت و بدن میباشد که میتواندر صرف هزینه ها برای رفتن به آرایشگاه صرفه جوی کرد