آمپول مو یا همان مواد ضد ریزش موی سر که با استفاده از این آمپول ریش مئهای خود را قطع و دوباره جانی تازه به ساختار و ریشه مو بدهید